duminică, 17 februarie 2013

Ansamblu de uşă în stil neoromânesc târziu


"Ansamblul de uşă şi poartă la stradă prezentat în imaginea de mai sus aparţine prin trăsăturile designului şi perioada când a fost construit fazei târzii de dezvoltare a stilului neoromanesc. Poarta de fier forjat este inspirată din cea a uşilor de biserică sau altar brâncoveneşti, dar exprimată în coordonate apropiate de Art Deco. Cei doi stâlpi de poartă sunt o reducere la abstract a unor clopotniţe sau turnuri de citadelă, în conformitate cu mesajul naţional-romantic al stilului. Uşa este prevăzută cu o serie de panouri pătrate punctate fiecare de un disc central, care poate fi înţeles ca esenţa unui disc solar etnografic sau interpetarea unei cruci greceşti. Zidul din jurul uşii este o adaptare a unei deschideri de uşă de biserică redusă la esenţa coordonatelor Art Deco. Ansamblul de faţă datează de la începutul anilor ’30, iar anii următori ai decadei vor produce şi mai captivante forme de neoromânesc în “ambient” Art Deco, unice acestei ţări, ce practic nu se mai găsesc în nici alt colţ al planetei."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu